Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Κώστας Μπάμιος - Παραμύθια και μασάλια από το Σουφλί της Θράκης


Ένα υπέροχο βιβλίο με αδημοσίευτα λαϊκά παραμύθια του Σουφλίου. Παραμύθια που για τους νεότερους θα ακουστούν ίσως εντελώς άγνωστα, ενώ σε άλλους ίσως θυμίσουν εικόνες από το παιδικό τους παρελθόν. Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελεί αποτέλεσμα της μακρόχρονης έρευνας του καθηγητή Κ. Μπάμιου, ο οποίος κατά την περίοδο 1950-2000 έκανε εκτενή επιτόπια έρευνα στις λαϊκές παραδόσεις της περιοχής. Ένα βιβλίο που όχι μόνο αξίζει να διαβαστεί, αλλά και πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όσους ενδιαφέρονται για την τοπική μας παράδοση.