Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Τοπωνύμια του Σουφλίου - Όλες οι παλιές ονομασίες - Του Ζήση Φυλλαρίδη

  

Οι τοπωνυμίες μιας περιοχής αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής της ιστορίας, καθώς πολλές φορές η ονομασία ενός τόπου μας προδίδει και την αρχική της ιστορία ή τον χαρακτήρα της. Στο παρόν κείμενο γίνεται μια φιλόδοξη προσπάθεια να συγκεντρωθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους οι παλιές παραδοσιακές τοπωνυμίες του Σουφλίου. Αν και θα ήταν αδύνατον με την πρώτη μας έρευνα να μην παραλείψουμε έστω και μία τοπωνυμία, ωστόσο αυτό δεν θα αποτελέσει λάθος, αλλά αρχικά βήμα για να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες τοπωνυμίες, που ίσως να παραλείψαμε. 


1.       Αηλιάς – Δίδυμος λόφος δυτικά του Σουφλίου
2.       Αλάνια (Απλωσιές) – Αγροτική περιοχή Δυτικά του Σουφλίου
3.       Αλατζιάδες – Συνοικία του Σουφλίου
4.       Αλτσιάκια (Βαθύτοπος) – Αγροτική περιοχή
5.       Αλώνια – Αγροτική περιοχή
6.       Αγρουκάβακα (αγριολεύκες) – Αγροτική περιοχή
7.       Αντά Τεπέ (Κορυφή) – Αγροτική περιοχή
8.       Τ’ Αραμπατζή του πηγάδ’ – Αγροτική περιοχή
9.       Αρπατζιάνια (Κρεμμυδότοπος) – Αγροτική περιοχή
10.   Ασπρώσι – Αγροτική περιοχή
11.   Αποστόλ’ – Συνοικία του Σουφλίου
12.   Γαβρά – Αγροτική περιοχή βόρεια του Σουφλίου
13.   Γενή – Συνοικία του Σουφλίου
14.   Γελαδαριά – Πλατεία του Σουφλίου
15.   Γιαμάτσια (Πλαγιά) – Αγροτική περιοχή
16.   Γιρλίσιο (Ισιώματα) – Αγροτική περιοχή
17.   Γκαμάτσα – Δασική περιοχή
18.   Γκίμπρενα – Δασική περιοχή
19.   Γκιρένια (Αναβρυκά) – Αγροτική περιοχή
20.   Γκιρτζή (Αυγό) – Αγροτική περιοχή
21.   Τ’ Γκουβέντα Βρύσ’ – Συνοικία στο Σουφλί
22.   Τ’ Γκουτζιού του πλάι (Πεύκα) – Αγροτική περιοχή
23.   Διαβόλ’ (Γαλαζόπετρα) – Αγροτική περιοχή
24.   Δούκα – Αγροτική περιοχή
25.   Ζέρβα αντασί – Αγροτική περιοχή ανατολικά του Σουφλίου
26.   Καβάκ’ = Συνοικία του Σουφλίου
27.   Καζάνια – Αγροτική περιοχή
28.   Τ’ Κακαλή του Ρέμα – Αγροτική περιοχή δυτικά του Σουφλίου
29.   Κακοσούλι – Συνοικία στο Σουφλί
30.   Κακουμάνι – Αγροτική περιοχή
31.   Καλαϊτζή – Αγροτική περιοχή
32.   Καναρά ντερέ – Αγροτική περιοχή βόρεια
33.   Κανόν’ – Τοποθεσία βόρεια
34.   Τς Καντίνας Βρυσ’ (Παλιόβρυση) –Αγροτική περιοχή
35.   Καμίνια – Δασική περιοχή
36.   Καρδαράς – Αγροτική περιοχή
37.   Καρκατσιλιά – Η επάνω γειτονιά του Σουφλίου
38.   Καράτεπες – Δασική περιοχή
39.   Κατσ’βέλα – Αγροτική περιοχή
40.   Τ’ Κακουμάν’ – Αγροτική περιοχή δυτικά
41.   Κατραντζίδις – Δασική περιοχή
42.   Τ’ Κατσιάφα του κιραμαριό – Αγροτική περιοχή
43.   Κεραμαριά – Τοποθεσία ανατολικά
44.   Κιόϊντερε (Παράδεισος) – Αγροτική περιοχή βόρεια
45.   Κούμια – Αγροτική περιοχή
46.   Κούτκα Μπαχτσιάς – Αγροτική περιοχή
47.   Κούτσουρο – Συνοικία του Σουφλίου
48.   Κουσίνια (Φτερωτή) – Αγροτική περιοχή δυτικά
49.   Λαγόγυρους – Αγροτική περιοχή
50.   Τ’ Λόλα τ’ Αμπέλ’ – Τοποθεσία βόρεια
51.   Μάντηλ’ – Αγροτική περιοχή δυτικά
52.   Μαντρούδα – Συνοικία του Σουφλίου
53.   Μανίτσα – Αγροτική περιοχή
54.   Τ’ Μαρίν’ βρύσ’ – Τοποθεσία στην αρχή της σημερινής οδού Αγίου Γεωργίου
55.   Μαργαζή – Συνοικία
56.   Μαρτσούδα – Λίμνη δυτικά του Σουφλίου
57.   Τ’ Μανάβ’ μύλους – Τοποθεσία
58.   Μιράδις – Αγροτική τοποθεσία
59.   Μισιλίμ (Ζευγάρι) – Ύψωμα δυτικά
60.   Μισιά – Αγροτική περιοχή
61.   Μισουχώρ’ (Μεσοχώρι) – Πλατεία του Σουφλίου
62.   Τ’ Μπαντιάν’ Καλύβα – τοποθεσία βόρεια
63.   Μπαμπουχώραφα – Αγροτική περιοχή
64.   Μπαμπούρις (Καρυδότροπος) – Αγροτική περιοχή δυτικά
65.   Μπραχάμ’ (Κισσός) – Αγροτική περιοχή
66.   Μουλιάκ’ καβάκια – Αγροτική περιοχή
67.   Μπόκογλου τσιούκα – Περιοχή Νότιο-δυτικά του Σουφλίου
68.   Μούρσα – Αγροτική περιοχή
69.   Μοίρις – Αγροτική περιοχή
70.   Μυδαλιά – Αγροτική περιοχή
71.   Τ’ Ντακ’ του Ρέμα (Βαθύλακκος) – Χείμαρρος νότια του Σουφλίου 
72.   Ντα τεπές – Δασική περιοχή
73.   Νταούλα του πηγάδ’ (πηγές) – Αγροτική τοποθεσία
74.   Ντιρισμάκ’ – Αγροτική τοποθεσία
75.   Ντιστιμπάκ’ – Αγροτική περιοχή, παλιός οικισμός
76.   Ντουμπράβα – Αγροτική περιοχή
77.   Ξ’κ’ – Στενό βόρεια του Σουφλίου
78.   Τ’ ξυπόλτου τ’ αμπέλ’ – Αγροτική περιοχή βόρεια
79.   Τ’ Παλαβούζ’ μύλους – Αγροτική περιοχή ανατολικά
80.   Παλιόκαστρο – Αγροτική περιοχή βόρεια
81.   Παλιουχώραφα – Αγροτική περιοχή
82.   Τ’ Πατίκα του πηγάδ’ – Αγροτική περιοχή
83.   Τ’ Πατσιά του κουρί (Παλιόδενδρα) – Αγροτική περιοχή
84.   Πηγαδούλια – Αγροτική περιοχή βόρεια
85.   Ράτσιουβα – Αγροτική πεδινή περιοχή ανατολικά
86.   Σαλίμ αντάς – Αγροτική περιοχή Β.Α.
87.   Σιαλαρές – Αγροτική περιοχή Ν.Δ.
88.   Σαρ’ καγιά – Αγροτική περιοχή Ν.Δ.
89.   Σαρμπνάρ’ – Πλατεία του Σουφλίου
90.   Σεχ – Παλιά συνοικία του Σουφλίου
91.   Σιούρδου – Αγροτική περιοχή Ν.Α.
92.   Σκάλα – Αγροτική περιοχή ανατολικά
93.   Ταουσιάν τεπές – Δασική περιοχή δυτικά
94.   Τρανή πέτρα – Τοποθεσία
95.   Τρανό ρέμα – Χείμαρρος
96.   Τ’ Τρίγκα του ρέμα – Περιοχή βόρεια του Σουφλίου
97.   Τσιαϊρια – Αγροτική περιοχή
98.   Τ’ Τσιγκέλ αγρουμπαχτσιάς – Αγροτική περιοχή ανατολικά
99.   Τσίρλα – Αγροτική περιοχή Ν.Α.
100.                        Τζιάτζιου (Ερημιά) – Αγροτική περιοχή
101.                        Κέστια – Αγροτική περιοχή Β.Δ.
102.                        Χότζια αντάς – Αγροτική περιοχή
103.                        Τσιούκα – Λόφος, γειτονιά του Σουφλίου
104.                        Αγράδις – Αγροτική περιοχή
105.                        Αγρουκάβακα – Αγροτική περιοχή
106.                        Γκιόλια – Αγροτική πεδινή περιοχή
107.                        Καλπάκα του πηγάδ’ – Αγροτική περιοχή
108.                        Κεραμαριά – Αγροτική πεδινή περιοχή
109.                        Παλιόστρατα – Συνοικία του Σουφλίου
110.                        Σουμάκα – Συνοικία του Σουφλίου
111.                        Στρατώνες – Συνοικία του Σουφλίου
112.                        Τσιμινούδια – Αγροτική περιοχή
113.                        Τ’ Χατζηθανάσ’ του πηγάδ’ – Αγροτική περιοχή
114.                        Χιλιόδεντρα – Δασική πεδινή περιοχή

Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

Το έθιμο του Κιοπέκ - Μπέη στο Σουφλί την δεκαετία του 1930 - του Ζήση Φυλλαρίδη


Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Καθαράς Δευτέρας ένας άνδρας θα φορούσε την πατροπαράδοτη αμφίεση του που αποτελούνταν από την προβιά και τις πάμπολλες κουδούνες του, και στο τέλος θα έβαζε και την μάσκα του. Από πίσω θα ακολουθούσε και το κοπάδι του, το ίδιο απίθανα μασκαρεμένο ζωόμορφα. Ήταν ο Κιοπέκ - Μπέης. Άλλοτε έβαφε τα μούτρα του με καπνιά και στάχτη, ενώ θα πρόσθετε και μια τραγίσια γενειάδα. Στο κεφάλι του θα φορούσε και μια χάρτινη κορώνα που μάλλον διακωμωδούσε το βασιλικό στέμμα. Στο ένα το χέρι του κρατούσε το «τοπούζι», ένα μακρύ ματσούκι που στρογγύλευε στην άκρη και συμβόλιζε το σκήπτρο. Στο άλλο χέρι κρατούσε μια «γκρατσούνα» (νεροκολοκύθα), που παρίστανε το τσιμπούκι του και καμώνονταν πως το κάπνιζε θεριακλίδικα. Άλλοτε έπαιρνε στα χέρια του και το «καλέμι», τον κονδυλοφόρο του, κι θα έκανε πως τάχα μ’ αυτόν έγραφε το πεπρωμένο των ανθρώπων, ενώ τον βουτούσε κωμικά στον πισινό του γαϊδάρου που έσερνε τ’ αμάξι του. 

Ως αρχηγός του μπουλουκιού του θα συγκέντρωνε στην Αγελαδαριά την «σκυλοπαρέα» του, και επάνω σε ένα δίτροχο αμάξι θα ξεχύνονταν με τα βροντερά γέλια και τα χάχανα τους στα σοκάκια και στις αστριχιές του Σουφλίου. Τα νταούλια και οι γκάιντες θα άνοιγαν αυτό το ξέφρενο πανηγύρι με τους εορταστικούς τους σκοπούς. Στο δρόμο ο Κιοπέκ – Μπέης χόρευε, τραγουδούσε, αστειευόταν, και έκανε άσεμνες χειρονομίες, ενώ δεν έλειπε και η πιπεράτη ελευθεροστομία του.  Κάποτε θα σταματούσε και σε καμιά αυλή και θα ευχόταν: «Καλά σπουρίδια», «Καλά μπαμπάκια», «Τ’ Αβραάμ κι τ’ Ισαάκ τα καλά να σας δωσ’ ο Θεός».

Οι γυναίκες θα τον περίμεναν έχοντας συγυρίσει η κάθε μια το σπιτικό της, γιατί υπάρχει πάντα ο φόβος αυτός ο σκυλαφέντης να βρει κανένα κουσούρι στο νοικοκυριό της και να την ρεζιλέψει σ’ όλη τη γειτονιά. Όταν ο Κιοπέκ – Μπέης ερχόταν σε ένα σπίτι, έπρεπε να τον φιλέψουν πλουσιοπάροχα και με το «κατά δύναμιν», κρασί, λουκάνικα, αυγά, τυρί, και ότι άλλο χορταστικό υπήρχε εκεί. Καμιά φορά ο Κιοπέκ – Μπέης συναντούσε κανέναν μέσα στα σοκάκια και τον περνούσε από μία κωμική και παράξενη δίκη, όπου ο «άτυχος» περαστικός θα άκουγε ότι έκανε όλο το χρόνο!

Μετά η όλη σκηνή θα άλλαζε και θα ερχόταν το δεύτερο μέρος της γιορτής. Τώρα πια η συνοδεία του Κιοπέκ – Μπέη θα ήταν ένας σκύλος. Έξαλλοι και εξαγριωμένοι οι συνοδοί του σκυλαφέντη θα κυνηγούσαν με τα δικράνια και τα αγροτικά τους εργαλεία τον σκύλο και θα τον έδιωχναν μακριά φωνάζοντας: «Τσιάταλος! Τσιάταλος!». Ο σκύλος συμβόλιζε το κακό και το μίασμα, και με τον τρόπο αυτό έδιωχναν συμβολικά την κακοτυχία από την πόλη και από τους αγρούς.  

Λίγο αργότερα ο Κιοπέκ – Μπέης θα ξανάρχονταν στην πλατεία του χωριού, στο μέρος εκείνο απ’ όπου ξεκινούσε το πρωί. Εκεί θα έπαιρνε ένα αλέτρι και θα μιμούνταν την κίνηση του οργώματος. Θα έσπερνε διάφορους καρπούς, σιτάρι, κριθάρι και μπαμπάκι, ενώ θα έδινε ευχές με ιδιαίτερη αθυροστομία. Με αστεία, πηδήματα, και χειρονομίες, θα αποτεινόταν πότε στους άντρες και πότε στις γυναίκες, πειράζοντας τους. «Ν’ αξαίνουν τα καρύδια του μπαμπακιού θαν τα κουλιά σας». «Ν’ ανοίξουν τα μπαμπάκια θαν τ’ αυτά σας». Ο κόσμος για αρκετή ώρα θα χαχάνιζε και θα γλεντούσε ξέφρενα κι ο σκυλαφέντης τελικά με τη δύση του ηλίου θα οδηγούνταν σε ένα ύψωμα. Από εκεί θα τον αναποδογύριζαν από το δίτροχο αμάξι του, ενώ την ίδια στιγμή θα έβαζαν φωτιά στο χάρτινο στέμμα του. Τότε ο Κιοπέκ – Μπέης θα έκανε τον σκοτωμένο, αλλά σε λίγο και πάλι θα σηκώνονταν δείχνοντας πως αναστήθηκε. Θα έσβηνε γρήγορα τη φωτιά και καλοπροαίρετα θα εύχονταν: «Καλά μπερεκέτια», «Καλά μαξούλια», «Και του χρόνου». 

Το βράδυ θα ακολουθούσε ένα ξέφρενο γλέντι. Τα χρήματα και τα φαγώσιμα θα ξοδεύονταν στην κοινή συνεστίαση όλου του θιάσου και των πιστών του εθίμου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Κώστας Θρακιώτης στο βιβλίο του «Λαϊκή πίστη & λατρεία στη Θράκη»  το έθιμο αυτό πραγματοποιούνταν στο Σουφλί ακάθεκτα μέχρι το 1913, ενώ υπήρχε και κάποια ιεραρχία ανάμεσα στους τελεστές του εθίμου οι οποίοι ήσαν κατά παράδοση αγρότες. Όπως αναφέρει, βασικοί τελεστές του εθίμου εκείνη την εποχή ήταν ο γερό-Γκουντιάκας και ο γερό-Γκουβέντας, οι οποίοι με ευλάβεια φυλούσαν τα «παλαιικά αντέτια», δηλαδή τα πατροπαράδοτα έθιμα. Για το έθιμο αυτό τους στηλίτευε, λέει, από άμβωνος ο αρχιμανδρίτης Γερμανός το 1909, ωστόσο αυτοί συνέχισαν να το τελούν μέχρι το 1913, οπότε και οι Σουφλιώτες έφυγαν ως πρόσφυγες λόγω της Βουλγαρικής κατοχής. Το έθιμο συνέχισε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1930, και τελευταίος τελεστής του υπήρξε ο Αλέκος Γκιούρντας. Ο ίδιος ανέφερε στον Κώστα Θρακιώτη πως το αγροτικό αυτό έθιμο άρχισε να φαίνεται στα μάτια της νεολαίας ως ξεπερασμένο και σιγά-σιγά άρχισε να εξαλείφεται.


*Το κείμενο προέρχεται από το υπό έκδοση βιβλίο "Λαϊκές παραδόσεις & δοξασίες του Σουφλίου" του Ζήση Φυλλαρίδη