Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

Τοπωνύμια του Σουφλίου - Όλες οι παλιές ονομασίες - Του Ζήση Φυλλαρίδη

  

Οι τοπωνυμίες μιας περιοχής αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής της ιστορίας, καθώς πολλές φορές η ονομασία ενός τόπου μας προδίδει και την αρχική της ιστορία ή τον χαρακτήρα της. Στο παρόν κείμενο γίνεται μια φιλόδοξη προσπάθεια να συγκεντρωθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους οι παλιές παραδοσιακές τοπωνυμίες του Σουφλίου. Αν και θα ήταν αδύνατον με την πρώτη μας έρευνα να μην παραλείψουμε έστω και μία τοπωνυμία, ωστόσο αυτό δεν θα αποτελέσει λάθος, αλλά αρχικά βήμα για να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες τοπωνυμίες, που ίσως να παραλείψαμε. 


1.       Αηλιάς – Δίδυμος λόφος δυτικά του Σουφλίου
2.       Αλάνια (Απλωσιές) – Αγροτική περιοχή Δυτικά του Σουφλίου
3.       Αλατζιάδες – Συνοικία του Σουφλίου
4.       Αλτσιάκια (Βαθύτοπος) – Αγροτική περιοχή
5.       Αλώνια – Αγροτική περιοχή
6.       Αγρουκάβακα (αγριολεύκες) – Αγροτική περιοχή
7.       Αντά Τεπέ (Κορυφή) – Αγροτική περιοχή
8.       Τ’ Αραμπατζή του πηγάδ’ – Αγροτική περιοχή
9.       Αρπατζιάνια (Κρεμμυδότοπος) – Αγροτική περιοχή
10.   Ασπρώσι – Αγροτική περιοχή
11.   Αποστόλ’ – Συνοικία του Σουφλίου
12.   Γαβρά – Αγροτική περιοχή βόρεια του Σουφλίου
13.   Γενή – Συνοικία του Σουφλίου
14.   Γελαδαριά – Πλατεία του Σουφλίου
15.   Γιαμάτσια (Πλαγιά) – Αγροτική περιοχή
16.   Γιρλίσιο (Ισιώματα) – Αγροτική περιοχή
17.   Γκαμάτσα – Δασική περιοχή
18.   Γκίμπρενα – Δασική περιοχή
19.   Γκιρένια (Αναβρυκά) – Αγροτική περιοχή
20.   Γκιρτζή (Αυγό) – Αγροτική περιοχή
21.   Τ’ Γκουβέντα Βρύσ’ – Συνοικία στο Σουφλί
22.   Τ’ Γκουτζιού του πλάι (Πεύκα) – Αγροτική περιοχή
23.   Διαβόλ’ (Γαλαζόπετρα) – Αγροτική περιοχή
24.   Δούκα – Αγροτική περιοχή
25.   Ζέρβα αντασί – Αγροτική περιοχή ανατολικά του Σουφλίου
26.   Καβάκ’ = Συνοικία του Σουφλίου
27.   Καζάνια – Αγροτική περιοχή
28.   Τ’ Κακαλή του Ρέμα – Αγροτική περιοχή δυτικά του Σουφλίου
29.   Κακοσούλι – Συνοικία στο Σουφλί
30.   Κακουμάνι – Αγροτική περιοχή
31.   Καλαϊτζή – Αγροτική περιοχή
32.   Καναρά ντερέ – Αγροτική περιοχή βόρεια
33.   Κανόν’ – Τοποθεσία βόρεια
34.   Τς Καντίνας Βρυσ’ (Παλιόβρυση) –Αγροτική περιοχή
35.   Καμίνια – Δασική περιοχή
36.   Καρδαράς – Αγροτική περιοχή
37.   Καρκατσιλιά – Η επάνω γειτονιά του Σουφλίου
38.   Καράτεπες – Δασική περιοχή
39.   Κατσ’βέλα – Αγροτική περιοχή
40.   Τ’ Κακουμάν’ – Αγροτική περιοχή δυτικά
41.   Κατραντζίδις – Δασική περιοχή
42.   Τ’ Κατσιάφα του κιραμαριό – Αγροτική περιοχή
43.   Κεραμαριά – Τοποθεσία ανατολικά
44.   Κιόϊντερε (Παράδεισος) – Αγροτική περιοχή βόρεια
45.   Κούμια – Αγροτική περιοχή
46.   Κούτκα Μπαχτσιάς – Αγροτική περιοχή
47.   Κούτσουρο – Συνοικία του Σουφλίου
48.   Κουσίνια (Φτερωτή) – Αγροτική περιοχή δυτικά
49.   Λαγόγυρους – Αγροτική περιοχή
50.   Τ’ Λόλα τ’ Αμπέλ’ – Τοποθεσία βόρεια
51.   Μάντηλ’ – Αγροτική περιοχή δυτικά
52.   Μαντρούδα – Συνοικία του Σουφλίου
53.   Μανίτσα – Αγροτική περιοχή
54.   Τ’ Μαρίν’ βρύσ’ – Τοποθεσία στην αρχή της σημερινής οδού Αγίου Γεωργίου
55.   Μαργαζή – Συνοικία
56.   Μαρτσούδα – Λίμνη δυτικά του Σουφλίου
57.   Τ’ Μανάβ’ μύλους – Τοποθεσία
58.   Μιράδις – Αγροτική τοποθεσία
59.   Μισιλίμ (Ζευγάρι) – Ύψωμα δυτικά
60.   Μισιά – Αγροτική περιοχή
61.   Μισουχώρ’ (Μεσοχώρι) – Πλατεία του Σουφλίου
62.   Τ’ Μπαντιάν’ Καλύβα – τοποθεσία βόρεια
63.   Μπαμπουχώραφα – Αγροτική περιοχή
64.   Μπαμπούρις (Καρυδότροπος) – Αγροτική περιοχή δυτικά
65.   Μπραχάμ’ (Κισσός) – Αγροτική περιοχή
66.   Μουλιάκ’ καβάκια – Αγροτική περιοχή
67.   Μπόκογλου τσιούκα – Περιοχή Νότιο-δυτικά του Σουφλίου
68.   Μούρσα – Αγροτική περιοχή
69.   Μοίρις – Αγροτική περιοχή
70.   Μυδαλιά – Αγροτική περιοχή
71.   Τ’ Ντακ’ του Ρέμα (Βαθύλακκος) – Χείμαρρος νότια του Σουφλίου 
72.   Ντα τεπές – Δασική περιοχή
73.   Νταούλα του πηγάδ’ (πηγές) – Αγροτική τοποθεσία
74.   Ντιρισμάκ’ – Αγροτική τοποθεσία
75.   Ντιστιμπάκ’ – Αγροτική περιοχή, παλιός οικισμός
76.   Ντουμπράβα – Αγροτική περιοχή
77.   Ξ’κ’ – Στενό βόρεια του Σουφλίου
78.   Τ’ ξυπόλτου τ’ αμπέλ’ – Αγροτική περιοχή βόρεια
79.   Τ’ Παλαβούζ’ μύλους – Αγροτική περιοχή ανατολικά
80.   Παλιόκαστρο – Αγροτική περιοχή βόρεια
81.   Παλιουχώραφα – Αγροτική περιοχή
82.   Τ’ Πατίκα του πηγάδ’ – Αγροτική περιοχή
83.   Τ’ Πατσιά του κουρί (Παλιόδενδρα) – Αγροτική περιοχή
84.   Πηγαδούλια – Αγροτική περιοχή βόρεια
85.   Ράτσιουβα – Αγροτική πεδινή περιοχή ανατολικά
86.   Σαλίμ αντάς – Αγροτική περιοχή Β.Α.
87.   Σιαλαρές – Αγροτική περιοχή Ν.Δ.
88.   Σαρ’ καγιά – Αγροτική περιοχή Ν.Δ.
89.   Σαρμπνάρ’ – Πλατεία του Σουφλίου
90.   Σεχ – Παλιά συνοικία του Σουφλίου
91.   Σιούρδου – Αγροτική περιοχή Ν.Α.
92.   Σκάλα – Αγροτική περιοχή ανατολικά
93.   Ταουσιάν τεπές – Δασική περιοχή δυτικά
94.   Τρανή πέτρα – Τοποθεσία
95.   Τρανό ρέμα – Χείμαρρος
96.   Τ’ Τρίγκα του ρέμα – Περιοχή βόρεια του Σουφλίου
97.   Τσιαϊρια – Αγροτική περιοχή
98.   Τ’ Τσιγκέλ αγρουμπαχτσιάς – Αγροτική περιοχή ανατολικά
99.   Τσίρλα – Αγροτική περιοχή Ν.Α.
100.                        Τζιάτζιου (Ερημιά) – Αγροτική περιοχή
101.                        Κέστια – Αγροτική περιοχή Β.Δ.
102.                        Χότζια αντάς – Αγροτική περιοχή
103.                        Τσιούκα – Λόφος, γειτονιά του Σουφλίου
104.                        Αγράδις – Αγροτική περιοχή
105.                        Αγρουκάβακα – Αγροτική περιοχή
106.                        Γκιόλια – Αγροτική πεδινή περιοχή
107.                        Καλπάκα του πηγάδ’ – Αγροτική περιοχή
108.                        Κεραμαριά – Αγροτική πεδινή περιοχή
109.                        Παλιόστρατα – Συνοικία του Σουφλίου
110.                        Σουμάκα – Συνοικία του Σουφλίου
111.                        Στρατώνες – Συνοικία του Σουφλίου
112.                        Τσιμινούδια – Αγροτική περιοχή
113.                        Τ’ Χατζηθανάσ’ του πηγάδ’ – Αγροτική περιοχή
114.                        Χιλιόδεντρα – Δασική πεδινή περιοχή

Δεν υπάρχουν σχόλια: